Wizyta pani leśnik w grupie Muchomorki, Malinki i Jeżyki

Wizyta pani leśnik w grupie Muchomorki, Malinki i Jeżyki

W ramach programu „Jestem przedszkolakiem zdrowym i bezpiecznym” w piątek 23. 11 grupę Muchomorki, Malinki i Jeżyki odwiedziła pani leśnik Izabela Golan ( mama Antosia z grupy Malinek). Pani leśnik opowiedziała nam o swoim podstawowym obowiązku jakim jest troska o las. Mówiła o zwierzętach zamieszkujących to miejsce, o ich zwyczajach i potrzebach. Dzieci dowiedziały się, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Przedszkolaki przypomniały sobie zasady zachowania się w lesie (m.in. zachowanie ciszy, porządku, unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami). Dowiedziały się także, w jaki sposób pomagać zwierzętom i ptakom przetrwać zimę. Gość zainteresował dzieci swoimi opowieściami wykorzystując różne ilustracje, obrazki, eksponaty, naturalne okazy. Na koniec spotkania dzieci otrzymały medale i słodkości oraz budkę dla ptaków i zimową kulę, czyli pożywienie dla ptaków. Dziękujemy bardzo serdecznie mamie Antosia za interesujące spotkanie.