„Stokrotki” na VII Międzyprzedszkolnej Spartakiadzie Spotrowo – Ekologicznej

„Stokrotki” na VII Międzyprzedszkolnej Spartakiadzie Spotrowo – Ekologicznej

W dniu 16 maja „Stokrotki” wzięły udział w VII Międzyprzedszkolnej Spartakiadzie Sportowo – Ekologicznej pod hasłem: „RUCH JEST ZDROWY DLA CIAŁA I DLA GŁOWY” zorganizowanej przez Przedszkole Miejskie
Nr 18 w Ostrołęce. Jedno z dzieci, Zuzia, wystąpiła w papierowym stroju podczas pokazu mody ekologicznej inspirowanej hasłem „Bezpieczne Dzieciaki”. Dziękujemy mamie Zuzi za wkład pracy w przygotowanie stroju. Natomiast w konkurencjach sportowych zmagali się: Kostek, Dawid, Filip, Wojtek. Dzieci poprzez udział w spartakiadzie aktywnie spędzały czas, co jest istotnym elementem w prowadzeniu zdrowego stylu życia. Ponadto udział w spartakiadzie miał na celu m. in. rozwijanie sprawności fizycznej dzieci i odporności psychicznej, tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole; poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej, wdrażanie do przestrzegania reguł w zawodach sportowych, kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci, promowanie bezpiecznego zachowania w internecie.
Przedszkolaki otrzymały puchar, książki, dyplomy oraz zabawki, co sprawiło im ogromną radość.
Serdecznie dziękujemy rodzicom za zaangażowanie podczas przygotowań do udziału w spartakiadzie oraz wsparcie podczas spartakiady. 🙂