Ramowy rozkład dnia

rozklad

Ramowy rozkład dnia dla 3, 4 latków

06.30 – 07.00 Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne.

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

07.00 – 08.15 Zabawy integrujące grupę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z

zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające

percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe.

08.15 – 08.30 Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne, porządkowe.
08.30 – 09.00 Śniadanie – zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.
09.00 – 10.00 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne z całą grupą prowadzone według

planów pracy na podstawie programów edukacyjnych obowiązujących

w przedszkolu i podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

10.00 -11.15 Zajęcia dodatkowe. Zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu lub w sali,

spacery, wycieczki. Zabawy swobodne, spontaniczne.

11.15 – 11.30 Przygotowania do obiadu – zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.
11.30 – 12.00 Obiad – rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami, zwracanie

uwagi na kulturalne spożywanie posiłków.                                   

12.00 – 13.00 Odpoczynek, zabawy relaksacyjne. Słuchanie bajek, opowiadań, oglądanie

książek. Zabawy z inicjatywy dzieci.

13.00 – 13.45 Spacery, zabawy na placu przedszkolnym lub w sali.
13.45 -14.00 Przygotowanie do podwieczorku – zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.
14.00 – 14.30 Podwieczorek – zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.                     
14.30 -17.00 Utrwalanie wiadomości. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach

edukacyjnych. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach.

Organizowanie imprez okolicznościowych z udziałem rodziców. Gry

i zabawy stolikowe. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.

Kontakty z rodzicami, informowanie o postępach dzieci i ich

funkcjonowaniu w grupie rówieśników.

Ramowy rozkład dnia dla 5,6 latków

06.30 – 07.00 Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne.

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

07.00 – 08.15 Zabawy integrujące grupę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne

z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe

(np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).

Zabawy ruchowe.

08.15 – 08.30 Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne, porządkowe.
08.30 – 09.00 Śniadanie – zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.
09.00 -10.30 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne z całą grupą prowadzone

według planów pracy na podstawie programów edukacyjnych

obowiązujących  w przedszkolu i podstawy  programowej

wychowania przedszkolnego.

10.30 -11.15 Zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu lub w sali, spacery, wycieczki.

Zabawy swobodne, spontaniczne.

11.15 – 11.30 Przygotowania do obiadu – zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.
11.30 -12.00 Obiad – rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami, zwracanie

uwagi na kulturalne spożywanie posiłków.                     

12.00 – 13.00 Ćwiczenia relaksacyjne. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie

literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).

13.00 -13.45 Zajęcia dodatkowe. Zabawy w sali lub na placu przedszkolnym.
13.45 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku – zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.
14.00 -14.30 Podwieczorek – zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.                     
14.30 -17.00 Utrwalanie wiadomości. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach

edukacyjnych. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach.

Organizowanie imprez okolicznościowych z udziałem rodziców.

Zajęcia terapeutyczne z udziałem specjalistów. Gry i zabawy stolikowe.

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci. Kontakty z rodzicami,

informowanie o postępach dzieci i ich funkcjonowaniu w grupie

rówieśników.