Przedszkolny Konkurs Recytatorski „Kto Ty jesteś? Polak mały”

Przedszkolny Konkurs Recytatorski „Kto Ty jesteś? Polak mały”

Dzisiaj grupa Muchomorki zorganizowała Przedszkolny Konkurs Recytatorski „Kto Ty jesteś ? Polak mały” (w ramach programu patriotycznego realizowanego w naszej grupie „Kto Ty jesteś ? Polak mały”). Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, upowszechnianie wśród najmłodszych piękna mowy ojczystej,dorobku kultury narodowej, a także budowanie przywiązania do Ojczyzny i kształtowania dumy narodowej. Wszyscy uczestnicy z poszczególnych grup zaprezentowali bardzo wysoki poziom recytacji. Naszą grupę reprezentowała Alicja Śledzik. Muchomorki zaprezentowały publiczności taniec Krakowiak, wiersz „Dziadek z wnuczką”, taniec z flagami oraz piosenkę „Wielkie Święto – 11 listopada”. Jury zdecydowało o przyznaniu wszystkim dzieciom 1 miejsca. Na szczególne wyróżnienie zasłużyli Zuzanna Bobrowska ( grupa Sówki) oraz Szymon Berg ( grupa Jeżyki). Gratulujemy wszystkim laureatom, jak również dziękujemy wychowawcom za znakomite przygotowanie dzieci do konkursu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, puzzle oraz książki o charakterze patriotycznym, które wręczyła dzieciom Pani Dyrektor. Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Sławomirowi Brulińskiemu oraz Pani Joannie Dziewirskiej właścicielom Stacji Paliw Green Gas & Garden w Antoniach za ufundowanie nagród w konkursie. Życzymy Państwu samych sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności.