Przedszkolaki na spotkaniu ze Strażnikiem Miejskim

Przedszkolaki na spotkaniu ze Strażnikiem Miejskim

W ramach programu „Jestem przedszkolakiem zdrowym i bezpiecznym” w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie ze strażnikiem miejskim. Zaproszony gość opowiadał dzieciom o swojej pracy, wiążącymi się z nią obowiązkami i odpowiedzialnością. Dzieci miały możliwość obejrzenia munduru, czapki oraz przedmiotów, których strażnicy miejscy używają podczas pełnienia obowiązków. Inspiracją do spotkania była tematyka bezpieczeństwa dzieci, począwszy od bezpiecznego poruszania się w otoczeniu przedszkola i poza nim, do tematyki związanej z zagrożeniami wynikającymi z kontaktów z obcymi ludźmi oraz nieznanymi zwierzętami na podstawie filmów edukacyjnych. Strażnik miejski uczulał dzieci, aby w razie niebezpieczeństwa wzywać na pomoc funkcjonariuszy, mieć zaufanie do osób mundurowych oraz mówił o tym, jak ważna jest znajomość własnego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania zwłaszcza w sytuacji zagrożenia, czy zgubienia się. Bardzo dziękujemy tacie Tosi za zorganizowanie spotkania.