Niezwykły gość w grupie „Jeżyki” i „Malinki”

Niezwykły gość w grupie „Jeżyki” i „Malinki”

W dniu 6 marca przedszkolaki z grupy „Jeżyki” i „Malinki” odwiedził niezwykły gość. W ramach innowacji „Razem działamy i podróżujemy, naszą Ojczyznę poznajemy” przyszła do nas z wizytą mama Zosi, aby opowiedzieć o swojej pracy. Mama Zosi jest prawnikiem i na spotkanie przyniosła togę – strój, który zakłada w pracy. Nasz gość w bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiedział o pracy prawnika, pokazał kodeks, czyli zbiór zasad właściwego postępowania osób dorosłych. Dzieci z obu grup z zaciekawieniem słuchały i odpowiadały na pytania dotyczące właściwego zachowania i przestrzegania zasad. Dzieci wykazały się ogromną wiedzą, prezentując między innymi numery telefonów alarmowych, omawiając zasady właściwego zachowania w sytuacjach przedszkolnych i w codziennym życiu. Spotkanie  zakończyło wspólne zdjęcie i podarowane przez naszego gościa słodkości. Bardzo dziękujemy mamie Zosi za odwiedziny i mądre rady.