Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

Grupa Muchomorki wraz z grupą Pszczółki przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”. Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków- 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Celem programu jest kształtowanie postaw patriotycznych , uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, poznanie tradycji, zwyczajów , poznanie tańców ludowych, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem. Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN. W  grupie Muchomorki realizowany będzie również program dodatkowy edukacji patriotycznej pt.: „Kto Ty jesteś-Polak mały …” przez 4 lata, czyli przez cały okres pobytu dzieci w przedszkolu (od 3 latków do 6 latków).