Historia

Historia Przedszkola

historiaW związku z potrzebą społeczną uruchomienia nowej placówki, Wydział Oświaty i Wychowania wydał decyzję o utworzeniu Przedszkola Nr 9 w Ostrołęce przy ul. Jaracza 18. Powołano również dyrektora placówki – panią Annę Wójcik, która z dniem 15 lipca 1980r. zajęła się organizacją przedszkola. Przedszkole otrzymało pomieszczenie mieszczące się w dwóch klatkach bloku mieszkalnego. Od 1 września 1984 r. funkcję dyrektora przedszkola objęła Maria Mierzejewska. Z dniem 1 września 1993 roku przedszkole zostało przeniesione do budynku przy ul. Sikorskiego 6. 20 czerwca 2000 r. personel przedszkola pożegnał stary lokal, zmieniając siedzibę. Jest nią Szkoła Podstawowa Nr 10 w Ostrołęce. W dniu 1 września 2002 roku, pożegnaliśmy panią Marię Mierzejewską, która po 19 latach pełnienia funkcji dyrektora odeszła na emeryturę. W tym samym czasie dyrektorką przedszkola została pani Bożena Kalicka, która pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.