Gościliśmy dobosza w grupach „Malinki” i „Jeżyki”

Gościliśmy dobosza w grupach „Malinki” i „Jeżyki”

W zawiązku z realizowaną w grupach „Malinki” i „Jeżyki” innowacją „Razem działamy i podróżujemy, naszą Ojczyznę poznajemy” 26 lutego odwiedził nas prawdziwy dobosz, a właściwie Michał, który jest harcerzem i gra na werblu.

Michał usiadł z dziećmi w kręgu i opowiedział o tym, jak został harcerzem i co oznacza bycie „druhem”. Dzieci z otwartymi buziami słuchały o przygodach, obozach i doświadczeniach Michała. Michał omówił wygląd munduru, krzyża, czy koloru chusty. Okazało się, że kolorystyka elementów munduru ma związek z nazwą drużyny, a na przykład podwinięte rękawy oznaczają gotowość do działania. Nasz gość pokazał dzieciom werbel, wytłumaczył, skąd wzięła się pasja do grania i kim jest dobosz. Następnie zaczął wygrywać różne rytmy i zaprosił dzieci do reagowania ruchem na usłyszany rytm – a werbel brzmiał bardzo głośno. Dzieci bawiły się świetnie maszerując rytmicznie po okręgu. Na zakończenie dzieci zrobiły sobie z gościem pamiątkowe zdjęcie i zaprosiły na kolejne spotkanie w terenie połączone z podchodami.