Dziadek Juliana, pan Jerzy Łachacz z wizytą u Sówek

Dziadek Juliana, pan Jerzy Łachacz z wizytą u Sówek

9 grudnia odwiedził grupę Sówki dziadek Juliana, pan Jerzy Łachacz 🙂 Podczas pogadanki zapoznał dzieci z podstawowymi zasadami ochrony przyrody, właściwego zachowania się w lesie oraz przedstawił w jaki sposób można wykorzystać skarby natury w pracach plastyczno- technicznych. Mali przyrodnicy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat lasu.
Podczas spotkania odbyły się warsztaty plastyczne na których dzieci wykonywały stroiki na świąteczny stół z przyniesionych licznie przez gościa darów natury.
Spotkanie to było niewątpliwie doskonałą okazją do kształtowania proekologicznych postaw u dzieci oraz zapoznania ich z zasadami dbania o środowisko naturalne oraz kształtowania prawidłowych postaw wobec przyrody.
Serdeczne podziękowania kierujemy do pana Jerzego – dziadka Juliana za tak wspaniałe spotkanie i podzielenie się z przedszkolakami darami lasu. Informacje dotyczące lasu oraz jego ochrony na pewno pozostaną w pamięci wszystkich przedszkolaków 🙂