Badanie losów absolwentów

BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 9 W OSTROŁĘCE

W pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczycieli naszego przedszkola ważną rolę stanowi śledzenie losów swoich wychowanków. Badając postępy i osiągnięcia naszych podopiecznych rada pedagogiczna naszego przedszkola opracowała takie narzędzia badawcze jak:

  • kwestionariusz ankiety dla nauczycieli klasy I,
  • kwestionariusz ankiety dla rodziców swoich wychowanków,
  • kwestionariusz wywiadu z absolwentami.

Wyniki te służą nam od kilku lat do ewaluacji swojej pracy zawodowej. Celem naszym jest zdobycie informacji o postępach, sukcesach, zainteresowaniach naszych absolwentów. Państwa obserwacje będą dla nas wskazówką do dalszej pracy. Mamy nadzieję, że uda nam się dowiedzieć co poprawić, czemu poświęcić więcej czasu, po to aby start szkolny i przebieg nauki zadawalał Was drodzy Rodzice i oczywiście Wasze dziecko.

Ankieta, którą Państwu proponujemy jest anonimowa i przeznaczona tylko dla naszych celów badawczych. Serdecznie prosimy o wypełnienie jej i odesłanie na adres przedszkola.
pm9oka@wp.pl

ANKIETA <–Pobierz

Liczymy na Państwa pomoc i z góry serdecznie dziękujemy.

Rada Pedagogiczna
Przedszkola Miejskiego Nr 9
w Ostrołęce

Instrukcja wypełnienia ankiety:
1. Kliknij w link do ankiety (powyżej), lub tu
2. Po otworzeniu ankiety pobierz ją na dysk (kliknij, by zobaczyć, jak to zrobić)
3. Wypełnij ankietę
4. Wyślij na adres email: pm9oka@wp.pl lub wydrukuj, wypełnij i przynieś do przedszkola